Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Çeşitlilik, canlı bir kültür oluşturmak için önemli olduğu kadar başarılı bir iş oluşturmak için de önemlidir.

Pfizer’de, çeşitli özgeçmişlere ve yeteneklere sahip çalışanlar, ilaç geliştirmeden pazarlamaya kadar işin tüm yönlerine benzersiz bakış açıları ve perspektifleri getirir. Çeşitli çalışanlar, müşterilerimizin ihtiyaçlarına ve kaygılarına dair daha kişisel bir anlayışı sunar. Çeşitli ekipler, sağduyu ve risk arasındaki dengeyi oluşturmak için daha işbirlikçi, farklılıkları daha kabullenici ve daha anlayışlıdır. Çeşitli ekipler ayrıca Pfizer'ın yaşamları iyileştirmek ve kurtarmak üzere yenilikçi ilaçları keşfetmesinde, geliştirmesinde ve pazarlamasında dünya lideri olmasına yardımcı olarak global ortamda çok daha etkilidir.

Vizyon

Pfizer'ın Çeşitlilik ve Kapsayıcılık ekibi, aşağıdakileri gerçekleştiren programların geliştirilmesine ve uygulanmasına odaklanır:

  • Çalışanların çeşitliliğin değerini takdir etmesine ve Pfizer'ı anlamlı bir kariyeri sürdürecekleri adil ve destekleyici bir ortam olarak deneyimlemek
  • Yöneticileri ve liderleri, kapsayıcı ve eşitlikçi iş yerleri yaratmakla sorumlu tutmak
  • Hastaların, hissedarların ve diğer paydaşların yenilikçi ürün gelişimi ve makul şirket yönetimi yoluyla çeşitliliğin değerini fark etmelerine olanak sağlamak

Pfizer’de, tüm geçmişlerden ve yeteneklerden gelen çalışanlar, üstün performansa ulaşmaları için ilham alacakları liderleri; çeşitli yetenekleri geliştirmek ve eğitmek için eğitilen yöneticileri ve her bir çalışanın tatmin edici bir kariyer elde etmesine ve kendi potansiyeline ulaşmasına yardımcı olmaya kararlı bir kültürü bulacak.

  • Pfizer’de çalışanlar, dünya genelinde 95'in üzerindeki çalışma merkezinde yerleşik Colleague Resource Groups (CRG'ler) birimlerimizden biriyle ilişki kurduklarında sıcak bir şekilde karşılanır. Pfizer, aşağıdaki gruplara odaklanan CRG'lere sahiptir: Asyalılar, Siyahlar, engelli çalışanlar, Latin Amerikalılar, LGBTQ, Gaziler ve Kadınlar. Avrupa'da Çeşitlilik Konseyleri her türlü çeşitliliğe odaklanır.

    CRG'ler, çeşitli nüfusun hedeflerinin parçası olan ve/veya destekleyen çalışanlar gruplarıdır. Üyelerinin yeteneklerini geliştirmelerine ve kariyerlerini ilerletmelerine yardımcı olmak için destek, gelişim fırsatları, akıl hocalığı ve network oluşturma fırsatlarını sunarlar. Ayrıca, Pfizer'ın işinin ilerletilmesine yardımcı olacak benzersiz arkaplan ve bakış açıları katkısında bulunurlar ve pek çok gönüllü ve hayır amaçlı aktivitelere bir grup olarak katılarak kendilerinin dışındaki topluluklara yardımcı olurlar.

  • İster öğrenciler için burs çalışmalarını destekleme olsun, ister çeşitli popülasyonların benzersiz sağlık kaygılarına odaklanan sağlık fuarlarını destekleme olsun, Pfizer CRG'leri, dış topluluk oluşturmayla ilgili oldukları kadar kurumsal kültürü oluşturmayla da ilgilidir. Ve Pfizer’de dünya bizim topluluğumuzdur: yaşam kurtarıcı ve sağlığı geliştiren ilaçları ve sağlık uygulamalarını dünyanın her bir köşesine götürmeye yardımcı olan özel Global Sağlık Kardeşleri programımız gibi pek çok hayır amaçlı girişime sponsor ve destek oluruz.