Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

DIVERSITEIT EN INCLUSIE

Diversiteit is net zo essentieel voor het opbouwen van een succesvol bedrijf als voor het creëren van een levendige cultuur.

Bij Pfizer dragen medewerkers met allerlei achtergronden en capaciteiten unieke gezichtspunten en invalshoeken bij aan alle aspecten van het bedrijf, van het ontwikkelen van geneesmiddelen tot het op de markt brengen ervan. Medewerkers met verschillende achtergronden hebben een meer persoonlijk begrip voor de behoeften en vragen van onze klanten. Teams met een gevarieerde samenstelling werken beter samen, gaan beter om met verschillen en zijn meer geneigd tot het zoeken naar een evenwicht tussen voorzichtigheid en het nemen van risico’s. Gevarieerde teams werken ook effectiever in een internationale omgeving en helpen zo om Pfizer de wereldleider te maken bij het ontdekken, ontwikkelen en op de markt brengen van innovatieve geneesmiddelen om de gezondheid te verbeteren en levens te redden.

Visie

Het Diversiteit- en Inclusieteam van Pfizer richt zich op het ontwikkelen en uitvoeren van programma’s die:

  • medewerkers leren de waarde van diversiteit te appreciëren en Pfizer te zien als een eerlijke, ondersteunende omgeving waar zij een zinvolle loopbaan kunnen opbouwen
  • managers en leidinggevenden verantwoordelijk stellen voor het creëren van een inclusieve en rechtvaardige werkomgeving
  • patiënten, aandeelhouders en andere belanghebbenden de waarde van diversiteit doen realiseren door middel van vernieuwende productontwikkeling en gedegen bedrijfsrentmeesterschap

Bij Pfizer treffen medewerkers met allerlei achtergronden en capaciteiten leiders aan die hen inspireren tot topprestaties, managers getraind om divers talent te ontwikkelen en te koesteren en een cultuur die zich inzet om elke medewerker een bevredigende loopbaan te laten opbouwen en zijn of haar volle potentieel te bereiken.

  • Bij Pfizer worden medewerkers hartelijk verwelkomd als zij actief worden bij één of meer van onze ruim 95 Colleague Resource Groups (Hulpmiddelengroepen voor medewerkers, CRG’s) op locaties over de hele wereld. Pfizer heeft CRG’s die zich op de volgende groepen richten: Aziaten, zwarten, medewerkers met een handicap, Latino’s, LGBTQ, veteranen en vrouwen. In Europa richten Diversity Councils zich op alle soorten diversiteit.

    CRG’s zijn groepen medewerkers die deel uitmaken van een diverse bevolkingsgroep of diens doelstellingen ondersteunen. Zij bieden ondersteuning, ontwikkelingskansen, mentorschap en gelegenheid tot netwerken om hun leden te helpen hun vaardigheden te versterken en hun loopbaan te bevorderen. Door hun unieke achtergronden en gezichtspunten dragen zij ook bij aan het bevorderen van de zaken van Pfizer en helpen ze hun eigen gemeenschappen door als groep deel te nemen aan vele vrijwilligers- en filantropische activiteiten.

  • Of het nu gaat om het sponsoren van studiebeurzen voor studenten of het sponsoren van gezondheidsvakbeurzen gericht op de unieke vragen van diverse bevolkingsgroepen wat betreft gezondheidszorg, de CRG’s van Pfizer hebben net zo veel te maken met gemeenschapsvorming als met het creëren van een interne cultuur. En bij Pfizer is de wereld onze gemeenschap: we sponsoren en ondersteunen vele filantropische initiatieven, zoals ons karakteristieke programma Global Health Fellows, dat helpt om levensreddende en gezondheidsbevorderende geneesmiddelen en gezondheidszorgwerkwijzen naar alle uithoeken van de wereld te brengen.