Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Τυπική διαδικασία συνέντευξης

Στην Pfizer, οι συνεντεύξεις αποτελούν σημαντικό στοιχείο της διαδικασίας αξιολόγησης των προσλήψεων που εφαρμόζουμε. Ο σκοπός μιας συνέντευξης είναι να σας γνωρίσουμε καλύτερα ως άτομο, να σας δώσουμε την ευκαιρία να μοιραστείτε τα εκπληκτικά επιτεύγματά σας και να σας δώσουμε την ευκαιρία να γνωρίσετε και εμάς.

Η διαδικασία των συνεντεύξεών μας ακολουθεί γενικά μια παρόμοια δομή, αλλά μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον ρόλο. Μπορεί να έχετε μια αρχική ανεπίσημη συνέντευξη με έναν υπεύθυνο προσλήψεων για να αξιολογήσει τα προσόντα σας για το ρόλο. Η επίσημη διαδικασία συνέντευξης μπορεί να περιλαμβάνει συνήθως 3-5 συναδέλφους, συμπεριλαμβανομένου του υπεύθυνου διευθυντή για τον ρόλο, είτε σε ατομικές συνεντεύξεις, είτε σε πάνελ. Όλοι οι υποψήφιοι που πραγματοποιούν συνέντευξη για ένα συγκεκριμένο ρόλο θα έχουν παρόμοια διαδικασία (π.χ. όλες οι συνεντεύξεις σε πάνελ ή όλες οι συνεντεύξεις ατομικά). Οι περισσότερες συνεντεύξεις διαρκούν περίπου 45 λεπτά, αλλά ανάλογα με τον ρόλο ή το στάδιο της διαδικασίας, μπορεί να είναι λίγο πιο σύντομες ή πιο εκτενείς.

Η συνέντευξη είναι μια ευκαιρία για εμάς να κατανοήσουμε καλύτερα τι σας αρέσει και να μάθουμε περισσότερα για τις επιτεύγματα σας, αξιολογώντας παράλληλα τις ικανότητες, τις δεξιότητες και την εμπειρία σας. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα επιτύχετε στην Pfizer και στο πλαίσιο του ρόλου σας, ο οποίος θα οδηγήσει τελικά στην επιτυχή επιδίωξη σημαντικών εξελίξεων που αλλάζουν τη ζωή των ασθενών.

Μπορείτε να αναμένετε ότι θα σας τεθούν συμπεριφορικές ερωτήσεις καθώς και ερωτήσεις που συνδέονται με παραδείγματα, τα οποία ευθυγραμμίζονται με τις αξίες της Αριστείας, του Θάρρους, της Ισότιμης Αντιμετώπισης και της Χαράς. Έχετε υπ' όψιν ότι, ανάλογα με τον ρόλο, ενδέχεται να σας τεθούν και πρόσθετες τεχνικές ερωτήσεις που θα αξιολογούν την απαιτούμενη δεξιότητα που έχει καθοριστεί για αυτόν τον ρόλο.

Ακολουθούν τυπικές ερωτήσεις που μπορεί να σας τεθούν σε μια συνέντευξη κατηγοριοποιημένες σύμφωνα με τις αξίες της Pfizer.

ΘΑΡΡΟΣ

ΣΚΕΨΟΥ ΜΕΓΑΛΕΠΗΒΟΛΑ

 • Πώς αναδείξατε και συνεισφέρατε στην ιδέα; Ποιες ενέργειες κάνατε για να την υποστηρίξετε; Ανταμείψατε ή αναγνωρίσατε το άτομο που παρουσίασε την ιδέα;

  Γιατί είναι αυτό σημαντικό για εμάς;

  Στην Pfizer, προκαλούμε, κινητοποιούμε και καθοδηγούμε άλλους ώστε να κατακτούν φιλόδοξους στόχους, χρησιμοποιώντας δημιουργική σκέψη και λογικά ρίσκα βάσει γεγονότων, προκειμένου να επιτυγχάνουμε ακόμη και σε αβέβαιες καταστάσεις.

ΕΣΤΙΑΣΕ ΣΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ

 • Ποια βήματα ακολουθήσατε για να καθοδηγήσετε και να ενδυναμώσετε άλλους προκειμένου να προσδιορίσετε τι ήταν πιο σημαντικό και όχι απλώς επείγον; Ποιους παράγοντες λάβατε υπ' όψιν όταν θέσατε προτεραιότητες; Πώς διευθετήσατε αντιφατικές προτεραιότητες;

  Γιατί είναι αυτό σημαντικό για εμάς;

  Στην Pfizer, δημιουργούμε ένα περιβάλλον που δίνει τη δυνατότητα στα μέλη μιας ομάδας να αξιολογούν κριτικά τη σημασία των εργασιών σε σχέση με τον επείγοντα χαρακτήρα τους, προκειμένου να επιτυγχάνουν προτεραιότητες με αίσθηση του σκοπού.

ΜΙΛΗΣΕ ΑΝΟΙΧΤΑ

 • Ποιες ενέργειες κάνατε για να ενθαρρύνετε τους άλλους να εκφράσουν τις διαφωνίες τους; Πώς διασφαλίσατε ότι οι διαφορετικές απόψεις αντιμετωπίστηκαν με σεβασμό;

  Γιατί είναι αυτό σημαντικό για εμάς;

  Στην Pfizer, ηγούμαστε της προσπάθειας να μιλάμε ανοιχτά σε μια δύσκολη κατάσταση και να προωθούμε ένα ασφαλές περιβάλλον όπου εποικοδομητική και ειλικρινής ανατροφοδότηση λαμβάνεται θετικά, και όλοι ενθαρρύνονται να εκφράζουν τις απόψεις τους ανοιχτά.

ΑΡΙΣΤΕΙΑ

ΣΥΜΦΩΝΗΣΕ ΠΟΙΟΣ ΚΑΝΕΙ ΤΙ

 • Πώς επικοινωνήσατε και εξηγήσατε την κατάσταση στην ομάδα; Τι θα κάνατε, αν κάνατε κάτι διαφορετικό στο μέλλον;

  Γιατί είναι αυτό σημαντικό για εμάς;

  Στην Pfizer, δίνουμε στις ομάδες τη δυνατότητα να καθορίζουν τις ατομικές και ομαδικές ευθύνες τους, να υποστηρίζουν τις αποφάσεις της ομάδας τους και να  θεωρούν ο ένας τον άλλον υπεύθυνο για την συνεπή τήρηση των δεσμεύσεων τους.

ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΣ

ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΣ

 • Ποια ήταν η κατάσταση; Τι είδους αντιλήψεις αναζητήσατε και πώς; Αντιμετωπίσατε αντίσταση στην προσέγγισή σας; Αν ναι, τι κάνατε;

  Γιατί είναι αυτό σημαντικό για εμάς;

  Στην Pfizer, ζητούμε ενεργά και αξιοποιούμε τη συμβολή εκείνων που έχουν ποικίλες ιδέες και διαφορετικό υπόβαθρο και απελευθερώνουμε τη δυνατότητα των άλλων να εκτελούν την εργασία τους με τον καλύτερο τρόπο.

ΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΣ ΜΕ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

 • Πώς αντιδράσατε στην κατάσταση; Ποιες ενέργειες κάνατε;

  Γιατί είναι αυτό σημαντικό για εμάς;

  Στην Pfizer, προωθούμε και τηρούμε τα υψηλότερα πρότυπα ακεραιότητας και θεωρούμε ότι όλοι είναι υπεύθυνοι να κάνουν το ίδιο.

ΧΑΡΑ

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕ

 • Ποια ήταν η κατάσταση; Ποιες ενέργειες κάνατε; Αντιμετωπίσατε κάποια αντίσταση; Αν ναι, πώς το διαχειριστήκατε;

  Γιατί είναι αυτό σημαντικό για εμάς;

  Στην Pfizer, προωθούμε την ενότητα, τη διασκέδαση και τη θετική συμπεριφορά στην εργασία, ενθαρρύνοντας τους άλλους να προάγουν την αισιοδοξία και την ομαδικότητα, ακόμη και μπροστά σε αντίσταση ή σε μια δύσκολη κατάσταση.

ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΕΝΑΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ

 • Ποια ήταν η κατάσταση; Ποια βήματα κάνατε για να αναγνωρίσετε τόσο τα μικρά όσο και τα μεγάλα επιτεύγματα; Ποιο ήταν το αποτέλεσμα;

  Γιατί είναι αυτό σημαντικό για εμάς;

  Στην Pfizer, αναδεικνύουμε συνεχώς τα μέλη της ομάδας και γιορτάζουμε τις προσπάθειες και τα επιτεύγματα τους, διασφαλίζοντας ότι το έργο τους αναγνωρίζεται από άλλους, με αποτέλεσμα τη θετική επίδραση στην ομάδα.

Κατανοούμε ότι πρόκειται για αμφίδρομη διαδικασία λήψης αποφάσεων, οπότε παρακαλούμε να επωφεληθείτε της ευκαιρίας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης για να μάθετε περισσότερα για εμάς. Μην διστάσετε να μας κάνετε ερωτήσεις σχετικά με τον ρόλο, την ομάδα, την κουλτούρα, τις αξίες και την νοοτροπία ανάπτυξης της Pfizer για τους ανθρώπους της ή για οτιδήποτε έρχεται στο μυαλό σας σχετικά με την εργασία σας στη Pfizer. Μας αρέσει να μοιραζόμαστε γιατί η Pfizer είναι ένα εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον!